Nyereményjáték szabályzatA játék szervezője az Inform Media Kft. (székhely: 410346 Nagyvárad, Dacia sugárút 34.) (továbbiakban: Szervező)

1. A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött és Bihar megyében állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az Inform Media Kft. és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

2. A játék leírása, részletei

Az „Esküvői fotópályázat a Bihari Naplóval 2018” nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a www.biharinaplo.ro/eskuvoiverseny oldalon fel kell töltenie esküvői fotójukat, és ki kell töltse az itt található adatlapot. Egy pár csak egy fotóval jelentkezhet. Fontos, hogy a beküldött fotó a Játékost és párját ábrázolja. Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy más szellemi tulajdonának (netről letöltött fotó, a szerző engedélye nélkül nevezett kép stb.) engedély nélküli felhasználása szerzői jogokat sérthet, és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

A nyereményjátékban azok a párok vehetnek részt, akik 2017. január 1-je után esküdtek (Bihar megye szülöttei vagy itt élnek), jelenleg is házasok és fotójukat a kért információkkal együtt feltöltötték a www.biharinaplo.ro/eskuvoiverseny oldalon.

A fényképeket érkezési sorrendben folyamatosan töltjük fel az erre létrehozott mappába a Bihari Napló oldalán (www.facebook.com/bihari.naplo), ahol szavazni like/tetszik formájában lehet.

Nyerni úgy lehet, ha sokszor megosztják a fotót, amit a Bihari Napló töltött fel az erre kijelölt mappába, s minél több szavazatot (=like, tetszik) szereznek a képre. A legtöbb lájk azonban nem jelent automatikusan győzelmet: a legtöbb szavazatot kapó öt pár közül a Bihari Napló szerkesztőségében sorsolással választjuk ki a nyerteseket.

3. A részvétel feltételei, nyeremények, játék időtartama

A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy, aki a játék leírásában foglaltak szerint feltölti fotóját az erre létrehozott oldalon.

Nyeremények

A játék végén az alábbi nyeremények kerülnek átadásra:
1. helyezett: 200 lej értékű romantikus vacsora
2. helyezett: féléves digitális Bihari Napló előfizetés
3. helyezett: negyedéves digitális Bihari Napló előfizetés

A Játék időtartama:

A játék kezdete: 2018. október 6., 14 óra
Képek beküldésének határideje: 2018. október 25., csütörtök, 18 óra
A játék lezárása és a sorsolás időpontja: 2018. október 29., hétfő, 12 óra
Eredményhirdetés: 2018. október 29-én.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre nem váltható át. Az Inform Media Kft. a nyereménnyel kapcsolatos további költségeket nem fedezi. A játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, a játékos tudomásul veszi, hogy adatokat az Inform Media Kft.-nek szolgáltat.

4. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele

A nyertes(eke)t az általuk megadott elérhetőségek egyikén keresztül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező szerkesztőségében (410346 Nagyvárad, Dacia sugárút 34.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertesek nevét, fotóját a kiadásában megjelenő napilapban és honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2018. október 6.

Kérjük jelentkezzen be, hogy a teljes cikket olvashassa

Please enter the code

The code is not valid, has been used already or has expired
Levélküldés