Adatvédelmi tájékoztató

 

Inform Media Press S.R.L.

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

– érvényes 2018. május 25-tól, frissítve 2023.02.06-án. –

1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatok Inform Media Press S.R.L. általi kezeléséről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket.

Kérjük, rendszeresen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, mert annak módosításai automatikusan vonatkoznak az Ön által megadott személyes adatokra, még akkor is, ha a személyes adatok megadásának időpontjában más adatvédelmi szabályzat volt érvényben.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításait közzétesszük weboldalainkon, vagy más módon értesítjük Önt, attól függően, hogy milyen forrásból adta meg nekünk az adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, melyek félkövér betűkkel vannak írva, mivel azok az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazzák.

Ha az adatkezelés valamelyik weboldalunkon keresztül történik, akkor a weboldal használatával Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált-e a weboldalon vagy sem. Ha nem fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, kérjük, ne használja a Weboldalt.

Weboldalaink: www.aradon.ro, www.bihon.ro, www.tion.ro, www.erdon.ro,

www.jurnalbihorean.ro, www.biharinaplo.ro, www.jurnalaradean.ro, www.informmedia.ro, www.jobson.ro (a továbbiakban: “Weboldal”).

A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek, az Érintettek személyes adataira vonatkozik, szem előtt tartva, hogy a jogi személyek adatai, azaz más szervezetek jogi személyiséggel nem rendelkező adatai nem minősülnek személyes adatnak.

A személyes adatok védelme tekintetében a következő jogszabályok érvényesek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR).

A rendelet szövege itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/? uri=CELEX:32016R0679&qid=15689711963&from=RO

 • Románia alkotmányának 31. cikke;
 • 544/2001. sz. törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről;
 • 52/2003. sz. törvény a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról;
 • A 190/2018. július 26-i törvény az EU 2016/679 rendelet végrehajtási intézkedéseiről.
 • A 182/2002. sz. törvény a minősített információk védelméről;
 • 506/2004. sz. törvény a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban.

2. Adatkezelő személy

Név: Inform Media Press S.R.L. (a továbbiakban: IM)

E-mail: protectiadatelor@informmedia.ro

Telefon: +40259/410-115

410346, Nagyvárad (Oradea), Bld. Dacia, 34. szám.

Adószám: RO 36544909

Cégjegyzékszám: J5/1738/2016

3. Alapvető információk

3.1. Az IM általi adatkezelés fő jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az Érintettnek, amennyiben adatainak feldolgozása hozzájárulás alapján történik, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, de ez nem érinti az adatkezelés visszavonás előtti jogszerűségét. A hozzájárulás bizonyítására vonatkozó adatokat az IM mindaddig megőrzi, amíg azok a hozzájárulás bizonyításához vagy az IM egyéb jogos érdekei miatt szükségesek.

3.2. Az érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért és pontosságáért. Az IM nem ellenőrzi a megadott személyes adatok hitelességét. Az IM nem felelős az Érintett által tévesen vagy nem hitelesen megadott adatok feldolgozásáért, sem az Érintett vagy harmadik fél által az Érintett által tévesen vagy nem hitelesen megadott adatokból eredő károkért. Az IM nem felel azért sem, ha az IM-t félrevezették az érintett jogképességével kapcsolatban.

3.3. A hozzájárulás kifejezése

a) A Weboldal esetében a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval vagy más módon történő személyes adatok megadásával,

b) minden más esetben az érintett más, bizonyítható módon (papíron – pl. díjszelvény – írásban, elektronikus levélben, faxon, video- és/vagy hangfelvételen stb.).

3.4. A 14. életévüket be nem töltött és cselekvőképességgel nem rendelkező kiskorú Érintettek esetében az Érintett nevében személyes adatokat csak törvényes képviselői adhatnak meg. A cselekvőképességgel nem rendelkező Felhasználók személyes adatainak megadásához a törvényes képviselőjük nyilatkozata szükséges. Az aláírt nyilatkozatot az IM-nek személyesen, postai úton, e-mailben vagy faxon kell elküldeni,

Ez a nyilatkozat más, bizonyítható módon is megtehető (pl. video- és/vagy hangfelvételek).

3.5. A korlátozottan cselekvőképes 16 év alatti kiskorúak adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének – a 3.6. pontban meghatározott módon tett – hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A román polgári törvénykönyv (41. cikk) szerint a korhatár 14 év. 14 éves kor alatt a kiskorút a szülei képviselik, 14 éves kora után pedig a szülei segítik.

3.6. A 16. életévüket betöltött kiskorúak esetében a törvényes képviselő hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges az adatkezeléshez (azaz a személyes adatok rögzítéséhez vagy más módon történő megadásához) való hozzájáruló nyilatkozatának érvényességéhez. Ezek az Érintettek az adatgyűjtés módjától függően kifejezhetik hozzájárulásukat az adatok feldolgozásához.

3.7. Az érintett hozzájárulását a személyes adatokhoz megadottnak kell tekinteni, ha azt az érintett a nyilvános megjelenése során közli vagy közzéteszi.

3.8. Az IM a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kizárólag az e tájékoztatásban megjelölt célokra, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. Az IM nem foglalkozik a profilalkotással.

4. ADATFELDOLGOZÁS

a) NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEK ELŐFIZETÉSE

Érintett személyek

Az IM sajtótermékekre előfizető személyek

Az adatfeldolgozás célja

Az IM által az Érintettek számára forgalmazott sajtótermékek tekintetében az előfizetési szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos részfeladatok ellátása (pl. a megrendelt kiadvány kiszállítása, számlázás stb.).

A számla és a nyugta megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése a jogszabályoknak megfelelően.

Feldolgozott adatok

Név*, lakcím*, telefonszám*, a megrendelt termék neve*, előfizetési díj, az előfizetéssel és a megrendelt termék vagy ajándék kézbesítésével kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélkód, a megrendelt újság/termék neve, az előfizetési díj összege, postafiókhoz való hozzáférés stb.).

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szerződés végrehajtása

A számviteli bizonylatok kiállítására és megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelő

Forgalmazók, előfizetés szervező;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – előfizetői regisztrációs és számlázási szoftverek biztosítása.

Az adatfeldolgozás időtartama

Előfizetői és előfizetési nyilvántartások: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

Előfizetési szerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év, a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségnek megfelelően, ez idő alatt az IM – hozzájárulás nélkül – nem jogosult az adatokat más célra felhasználni.

Ha az Érintett hozzájárulása kereskedelmi célokra is kiterjed, akkor a továbbiakban lásd a j) és k) pontokat.

Egyebek

A *-gal jelölt adatok megadása a szerződés megkötéséhez szükséges. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, az IM nem tud Önnel előfizetési szerződést kötni, vagy egyéb szolgáltatásokat (pl. hűségkártyát) kínálni Önnek.

b) DIGITÁLIS SAJTÓTERMÉKEK ELŐFIZETÉSE

Érintett személyek

Az IM digitális sajtótermékek előfizetői.

Az adatfeldolgozás célja

Az IM által az Érintettek számára forgalmazott digitális médiatermékek tekintetében az előfizetési szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos részfeladatok ellátása (pl. a megrendelt kiadvány átadása, számlázás stb.), a digitális újság online elérésének vagy letöltésének biztosítása.

A törvény szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése

Feldolgozott adatok

Név*, e-mail cím*, telefonszám, lakcím*, születési dátum, kiválasztott termék, előfizetési csomag adatai

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban: bankkártya adatok

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szerződés végrehajtása

A számviteli bizonylatok kiállítására és megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelő

Rackforest Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo 18-22, 1132, Magyarország) – tárolási szolgáltatások, IT szolgáltatások;

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) – Braintree – online bankkártyás fizetés lehetősége a PayPal-on keresztül;

M

ediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – előfizetői regisztrációs és számlázási szoftverek biztosítása.

Az adatfeldolgozás időtartama

Előfizetői és előfizetési nyilvántartások: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

Számlák: a számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettsége alapján az előfizetés megszűnését követő 8 évig, ez idő alatt az IM – beleegyezés nélkül – nem használhatja fel az adatokat más célokra.

Ha az Érintett hozzájárulása kereskedelmi célokra is kiterjed, akkor a továbbiakban lásd a j) és k) pontokat.

Egyebek

A *-gal jelölt adatok megadása a szerződés megkötéséhez szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, az IM nem tud előfizetési szerződést kötni Önnel.

c) PRÓBAOLVASÁS

Érintett személyek

Azok a személyek, akik önkéntesen élnek a próbaolvasás lehetőségével

Az adatfeldolgozás célja

Biztosítani kell a próbaolvasás adott időn belüli felhasználásnak lehetőségét.

Feldolgozott adatok

Név*, cím, telefonszám, e-mail cím*

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban: bankkártya adatok

Az adatfeldolgozás jogalapja

Hozzájárulás

Adatkezelő

Az adatfeldolgozás időtartama

A próbaolvasási időszak lejártáig, ha az Érintett hozzájárulása kereskedelmi célokra is kiterjed, a továbbiakban lásd a j) és k) pontokat.

Egyebek

A szolgáltatás igénybevételéhez a *-gal jelölt adatok megadása szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor az IM nem tudja biztosítani a próbaolvasást.

d) HIRDETÉSEK KÖZZÉTÉTELE A NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN

Érintett személyek

Az IM nyomtatott sajtótermékeiben hirdető személyek

Az adatfeldolgozás célja

A kiválasztott sajtótermékben való közzétételt kérő természetes személy által kívánt hirdetés megjelentetése.

Feldolgozott adatok

Név*, lakcím*, telefonszám, e-mail cím, a hirdetés tartalma (amennyiben a hirdetésben a hirdetés közzétételét kérő személy személyes adatai szerepelnek).

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szerződés teljesítése

A hirdetmény közzétételét kérő személy adatainak megőrzésére, valamint a számviteli bizonylatok kiállítására és megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelő

A hirdetés-felvételi pontok üzemeltetői;

I TOM SOLUTIONS SRL (Bukarest, Bdul. Mircea Voda 21D E, 030663, Sector 3, Románia) – hirdetések nyilvántartására és számlák kiállítására szolgáló szoftverek biztosítása.

Az adatfeldolgozás időtartama

A hirdetmény közzétételét kérő személy és a hirdetmény adatainak nyilvántartása: 5 év.

Értesítések és számlák közzétételére vonatkozó szerződés: 8 évig a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség alapján, míg ez idő alatt az IM – megállapodás hiányában – nem jogosult az adatokat más célokra felhasználni.

Egyebek

A *-gal jelölt adatok megadása a 148/2000 reklámtörvényen alapul, azaz a hirdetmény közzétételére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükségesek. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor az IM nem tudja közzétenni a hirdetést.

A hirdetéseket az IM ügyfélszolgálatain vagy az IM partnerein keresztül lehet megrendelni, akik az Érintett személyes adatait elküldik az IM-nek.

e) REKLÁMHIRDETÉSEK ONLINE TERMÉKEKBEN

Érintett személyek

Az IM weboldalán hirdetést közzétenni kívánó személyek

Az adatfeldolgozás célja

A reklám közzétételét kérő természetes személy által kért hirdetés közzététele a kiválasztott weboldalon.

Feldolgozott adatok

Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben a hirdetésben a hirdetés közzétételét kérő személy személyes adatai szerepelnek).

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szerződés teljesítése

A hirdetmény közzétételét kérő személy adatainak megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, azaz a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése.

Adatkezelő

Az értékesítési részleg alkalmazottai;

Rackforest Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo 18-22, 1132, Magyarország) – tárolási szolgáltatások, IT szolgáltatások;

I TOM SOLUTIONS SRL (Bukarest, Bdul. Mircea Voda 21D E, 030663, 3. szektor, Románia) – hirdetések regisztrálására és számlák kiállítására szolgáló szoftverrel;

Google Inc USA – fizetett hirdetések megjelenítését biztosítja.

Az adatfeldolgozás időtartama

A hirdetmény közzétételét kérő személy és a hirdetmény adatainak nyilvántartása: 5 év

Értesítések és számlák közzétételére vonatkozó szerződések: a szerződés lejártát követő 8 évig a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség alapján, ez idő alatt az IM – megállapodás hiányában – nem jogosult az adatokat más célokra felhasználni.

Egyebek

A *-gal jelölt adatok megadása a hirdetmények közzétételére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor az IM nem fogja tudni közzétenni a hirdetést.

A **-gal jelölt adatok feltüntetése a reklámról szóló 148/2000 törvényen alapul, azaz a hirdetmény közzétételére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges.

A hirdetéseket az IM ügyfélszolgálatain vagy az IM szerződéses partnerein keresztül lehet megrendelni, akik továbbítják az érintett személyes adatait az IM-nek. A hirdetéseket a vonatkozó weboldalakon keresztül is be lehet nyújtani.

f) A WEBOLDALAK ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ

Érintett személyek

Az IM weboldalait látogató vagy azokon regisztráló személyek

Az adatfeldolgozás célja

A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció, felhasználói hitelesítés

Feldolgozott adatok

Név*, e-mail cím*, jelszó*

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatkezelő

Rackforest Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo 18-22, 1132, Magyarország) – tárolási szolgáltatások, IT szolgáltatások;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – weboldal-fejlesztés.

Az adatfeldolgozás időtartama

A regisztráció törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Ha az érintett hozzájárulása kereskedelmi célokra is kiterjed, akkor a továbbiakban lásd a j) és k) pontot.

Egyebek

A regisztrációhoz a *-gal jelölt adatok megadása szükséges. Ha nem adja meg az adatokat, akkor nem tud regisztrálni.

A Weboldal böngészése során gyűjtött adatokkal kapcsolatban lásd a sütikről szóló információkat.

g) Az önéletrajz működtetése, használata, regisztrálása és feltöltése a www.jobson.ro állásportálON.

Érintett személyek

A www.jobson.ro portált felkereső személyek megtekintik a platformon elérhető állásajánlatokat és/vagy feltöltik/megjelenítik önéletrajzukat az állásplatformon elérhető állásajánlatokra, amelyeket a munkaadók tesznek közzé, akik munkaerőt keresnek.

Az adatfeldolgozás célja

A Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció, felhasználói bejelentkezés, a platformon a toborzók által közzétett álláshirdetések elérhetővé tétele az álláskeresők számára, a velük való interakció lehetősége, valamint a jelöltek számára az álláskeresés lehetősége azáltal, hogy önéletrajzukat az általuk a platformon közzétett álláshirdetésekhez csatolják. Munkahely megszerzésének megkönnyebbítése.

Feldolgozott adatok

Név*, e-mail cím*, jelszó*, telefonszám* (az oldalon való regisztrációhoz, amikor szükséges), önéletrajz (a platformon elérhető különböző állásokra való jelentkezés esetén).

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatkezelő

Rackforest Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo 18-22, 1132, Magyarország) – tárolási szolgáltatások, IT szolgáltatások;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – weboldal-fejlesztés.

Az adatfeldolgozás időtartama

A regisztráció törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Ha az érintett hozzájárulása kereskedelmi célokra is kiterjed, akkor a továbbiakban lásd a j) és k) pontokat

Egyebek

A regisztrációhoz a *-gal jelölt adatok megadása szükséges. Ha nem adja meg az adatokat, akkor nem tud regisztrálni.

A Weboldal böngészése során gyűjtött adatokkal kapcsolatban lásd a sütikről szóló információkat.

h) HÍRLEVÉL-KÜLDÉS (Állásriasztás – A www.jobson.ro állásportálon elérhető állásajánlatok összefoglalója)

Érintett személyek

A www.jobson.ro portál által küldött álláshirdetésekre regisztráló személyek

Az adatfeldolgozás célja

A tájékoztató e-mail küldése, amely tartalmazza a www.jobson.ro weboldalon megjelenő elérhető állásajánlatokat és azok linkjeit.

Feldolgozott adatok

Név*, e-mail cím*

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatkezelő

Az online részleg munkatársai;

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – a platform által kínált szolgáltatások működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásig

Egyebek

A szolgáltatás igénybevételéhez a *-gal jelölt adatok megadása szükséges. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor az IM nem tud hírleveleket küldeni.

i) VERSENYEK, SZAVAZÁS

Érdekelt személyek

Különböző játékokban, versenyekben (pl. receptverseny) vagy szavazásban részt vevő emberek

Az adatfeldolgozás célja

Játékok, versenyek szervezése és lebonyolítása, valamint szavazás és egyéb akciók, nyeremények kiosztása, bizonyos esetekben adatgyűjtés közvetlen marketing céljára (ha ez a cél kifejezetten meg lesz említve a verseny kapcsán).

Feldolgozott adatok

A játéktól függően: név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Adatkezelő

Rackforest Kft. (1132, Budapest, Victor Hugo 18-22, 1132, Magyarország) – online játékok tárolása.

A nyeremény kiszállítása esetén az alvállalkozó, aki a nyereményeket kiszállítja.

Az adatfeldolgozás időtartama

Az eseményt követő 6 hónapig az IM további 8 évig megőrzi a nyertesek adatait. Ha az Érintett, aki valamelyik játékra jelentkezik, kereskedelmi célú hozzájárulását is megadta, akkor a továbbiakban lásd a j) és k) pontokat.

Egyebek

Ha nem adja meg a játék által kért adatokat, akkor sajnos nem tud részt venni az adott játékban.

j) KÖZVETLEN MARKETING, KÖZVETLEN E-MARKETING

Érintett személyek

Azok a személyek, akik különböző módon (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasáskor, nyereményjátékokban való részvételkor stb.) hozzájárultak a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez és az ilyen kapcsolatfelvételhez.

Olyan személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

Az adatfeldolgozás célja

Közvetlen marketingkapcsolatok: információk termékekről, szolgáltatásokról, IM játékokról.

Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: olyan termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, amelyek hasonlóak azokhoz a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, amelyekből az Érintett részesült.

Feldolgozott adatok

Név, e-mail cím, születési idő, település

Az adatfeldolgozás jogalapja

Megállapodás

Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban áll

Adatkezelő

The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – a Mailchimp e-mail küldő alkalmazás használata;

Az adatfeldolgozás időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig

Az IM-vel szerződéses viszonyban álló személyek tekintetében: az érintett személy általi megtagadásáig

Egyebek

A jogos érdek megnevezése: közvetlen marketing (a GDPR preambulumának 47. bekezdése, azaz a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban szóló 506/2004. sz. törvény alapján).

Az IM biztosítja az visszalépés (opt-out) lehetőséget (a regisztráció törlése), így ha az Érintett úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja, hogy az IM reklámcélokból felvegye vele a kapcsolatot, akkor adatait az IM törli, és nem használja fel erre a célra.

k) KÖZVETLEN MARKETING, KÖZVETLEN TELEFONOS MARKETING

Érintett személyek

Azok a személyek, akik különböző módon hozzájárultak az adatok közvetlen marketing célú feldolgozásához (pl. előfizetési szerződés megkötése, példaolvasás, nyereményjátékban való részvétel stb. esetén), valamint az ilyen kapcsolatfelvételhez.

A nyilvános telefonkönyvben szereplő személyek, akik nem utasították vissza a közvetlen marketing célú kapcsolatfelvételt

Olyan személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

Az adatfeldolgozás célja

Kapcsolatfelvétel közvetlen marketing hozzájárulás céljából: IM termékekkel, szolgáltatásokkal, versenyekkel kapcsolatos információk.

Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: olyan termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, amelyek hasonlóak azokhoz a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, amelyekből az Érintett részesült.

Feldolgozott adatok

Név, telefonszám, születési idő, település

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Jogos érdek azon személyek esetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, vagy akiknek adatai szerepelnek a nyilvános online telefonkönyvben, és akik nem utasítják vissza a szolgáltatót a közvetlen üzletszerzés céljából történő kapcsolatfelvételre vonatkozóan.

Adatkezelő

Az adatfeldolgozás időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig

Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, azaz akik szerepelnek a nyilvános online telefonkönyvben: az érdekelt fél elutasításáig.

Egyebek

A jogos érdek megnevezése: közvetlen marketing (a GDPR preambulumának (47) bekezdése, a 190/2018 sz. törvény a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló intézkedésekről, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. számú törvény alapján.

Az IM biztosítja a visszautasítás lehetőségét, így ha az Érintett úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja, hogy az IM reklámcélokból felvegye vele a kapcsolatot, akkor adatait az IM törli, és nem használja fel erre a célra.

A telefonbeszélgetések során készült felvételek tekintetében lásd az alábbi q) pontot.

l) TÁJÉKOZTATÁS AZ IM SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Érintett személyek

IM-szolgáltatásokat használó személyek

Az adatfeldolgozás célja

Kapcsolattartás az IM által nyújtott szolgáltatásokkal és a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Feldolgozott adatok

Név, cím, telefonszám, e-mail cím (ha van)

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szerződés végrehajtása

Adatkezelő

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország) – az e-mail levelező alkalmazás használata.

Az adatfeldolgozás időtartama

A szolgáltatás használata során

Ha az érintett hozzájárulása közvetlen marketing célokra is kiterjed, akkor lásd az alábbi j) és k) pontokat.

Egyebek

Az ilyen típusú adatfeldolgozás magában foglalja az IM általi tájékoztatást a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos alapvető információkról e-mailben, telefonon vagy írásban (pl. rendszerüzenetek és információk), így Ön nem tud leiratkozni illetve nem visszautasíthatja vissza ezeket az információkat.

m) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZOK KEZELÉSE

Érintett személyek

Az IM -hez forduló vagy panaszt tevő személy

Az adatfeldolgozás célja

Az érintett általi kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel céljától függően (pl. olvasói levelek, válasz a kapott e-mailekre, panaszok érdemi megoldása és tájékoztatás a megtett intézkedésekről stb.).

Feldolgozott adatok

Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (az érintett által megadott adatoktól vagy a kommunikációs csatornától függően).

Az adatfeldolgozás jogalapja

Jogos érdek

Adatkezelő

Az adatfeldolgozás időtartama

A kommunikáció vagy panasz típusától függően, de minden esetben a panasz megoldását követő legalább 3 évig.

Egyebek

Jogos érdek megnevezése: az ügyfelekkel folytatott kommunikáció tartalmának utólagos bizonyításának lehetősége, panaszkezelés, minőségbiztosítás.

A telefonbeszélgetések során készült felvételek tekintetében lásd az alábbi q) pontot.

n) SZERKESZTŐI TARTALOM

Érintett személyek

Az IM által közzétett sajtótermékekben vagy az IM által kezelt weboldal tartalmában megjelenő személyek.

Az adatfeldolgozás célja

Médiaszolgáltatások, a nyilvánosság tájékoztatása (e pont alá tartozik például az Érintett által megadott kép nyomtatott sajtótermékekben vagy a honlapon történő közzététele, amennyiben az Érintett, illetve 16 év alatti Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője ehhez hozzájárult).

Feldolgozott adatok

Szerkesztői tartalom (pl. fotók, nyilatkozatok, interjúk)

Az adatfeldolgozás jogalapja

Hozzájárulás

Jogos érdek (pl. közszereplők vagy nyilvános rendezvényeken való részvétel esetén)

Adatkezelő

A fényképezéssel megbízott személyek és cégek;

Újságírók IM.

Az adatfeldolgozás időtartama

A nyomtatott vagy digitális médiatermékekben megjelenő tartalmat az IM archiválja, és csak akkor törli, ha ez az érintett jogainak gyakorlásához szükséges.

Egyebek

Jogos érdekek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, közérdekű információk

o) HANGFELVÉTELEK

Érintett személyek

Az IM-mel telefonon kapcsolatba lépő személyek vagy az IM alkalmazottai által felhívott személyek, függetlenül attól, hogy az adott személy igénybe veszi-e az IM által kínált szolgáltatásokat vagy sem.

Az adatfeldolgozás célja

A szerződés megkötése és a telefonon tett nyilatkozatok utólagos bizonyításának lehetősége

Reklamáció rendezése

IM ügyfélszolgálat értékelése és fejlesztése

Feldolgozott adatok

Az érintett személy hangja, azaz a hívás során elhangzott személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése a szerződés megkötése esetén

Jogos érdek IM telefonon kötött szerződés hiányában

Adatszolgáltató

Harmadik fél adatszolgáltatók, akiket a hanganyag utólagos minőségbiztosítási ellenőrzésével bíztak meg.

Az adatfeldolgozás időtartama

Ha a hangfelvétel a szerződés megkötését mutatja, akkor a hangfelvételt 8 évig, egyéb esetekben legfeljebb 1 évig őrizzük meg.

Egyebek

Jogos érdekek megnevezése: elszámoltathatóság, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, panaszkezelés.

p) KERESETEK, VITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Érintett személyek

Azok a személyek, akikkel szemben az IM követeléseket támaszt (pl. az IM idézést kézbesít vagy bírósági eljárást kezdeményez az előfizetési díj megfizetésével kapcsolatban), vagy akik követeléseket támasztanak az IM-el szemben.

Személyes adatok hatósági eljárásokkal kapcsolatos ügyekben

Az adatkezelés célja

IM-követelések gyakorlása, érvényesítése, IM-rel szembeni követelések gyakorlása esetén az IM álláspontjának bizonyítása, címek teljesítése, hatósági idézések.

Feldolgozott adatok

Név, lakcím, telefonszám, az igényekkel kapcsolatos egyéb információk

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek

A jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelő

Adatfeldolgozási időszak

A követelések érvényesítésére irányuló eljárás lezárásától vagy a hatóságok által kezdeményezett eljárás jogerős befejezésétől számított 8 év elteltével.

Címzett

Hivatalos képviselő, szükség esetén

Hatóság

Egyebek

A jogos érdek megnevezése: követelések érvényesítése, követelések érvényesítése, jogvédelem

q) “ROBINSON LISTA”

Érintett személyek

Olyan személyek, akik elutasították, hogy közvetlen marketing céllal felvegyék velük a kapcsolatot

Az adatfeldolgozás célja

A jogellenes adatfeldolgozás megakadályozása

Feldolgozott adatok

E-mail cím, telefonszám (név nélkül)

Az adatfeldolgozás jogalapja

Jogos érdek

Adatkezelő

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás megszerzéséig

Egyebek

Jogos érdek megnevezése: az IM érdeke az alkalmazandó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak való megfelelés, azaz az érintett önrendelkezési jog iránti kérésének teljesítése.

r) AZ ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATOS SZEMÉLYEI

Érintett személyek

Üzleti partnerek kapcsolattartói

Az adatfeldolgozás célja

A szerződéses kapcsolatok során az üzleti partnerek kapcsolattartóin keresztül történő akadálytalan kommunikáció biztosítása, amelyhez az IM-nek ismernie kell a kapcsolattartók személyes adatait.

Feldolgozott adatok

Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és adott esetben beosztás.

Az adatfeldolgozás jogalapja

Jogos érdek

Adatkezelő

Az adatfeldolgozás időtartama

Az alapszerződés alapján, vagy ha a szerződés vagy az azzal kapcsolatban kiállított számla személyes adatokat tartalmaz, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint ezeket a dokumentumokat az IM 8 évig megőrzi.

Egyebek

A jogos érdek megnevezése: A szükséges kommunikáció biztosítása a harmadik felekkel való szerződéskötés során

5. Adatfeldolgozás

5. 1. Adatkezelőnek az a természetes vagy jogi személy, illetve bármely más szervezet minősül, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás nem jelenti az adatokkal kapcsolatos döntések meghozatalának jogát: az adatkezelő hajtja végre a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, az adatkezelő által hozott döntéseket.

5.2. Az IM a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatással kapcsolatban megismertette az adatkezelők személyét és feladatait. Szem előtt tartva, hogy a jelen információk nem alkalmasak az összes adatkezelő bemutatására, ezért röviden bemutatjuk az IM által igénybe vett adatkezelők által nyújtott szolgáltatásokat:

 1. a teljesített áruk vagy szolgáltatások kifizetését igazoló dokumentumok átadása, kivéve a nyugtákat;

 1. tároló-helyiség – szolgáltatások;

 1. IT-támogatási szolgáltatások;

 1. hírlevél és e-mail küldési szolgáltatások;

 1. ügyfélszolgálati hangfelvételek meghallgatása és értékelése;

 2. a vállalat adminisztrációjához szükséges szoftverek biztosítása és felügyelete;

 1. a hirdetések átvétele és küldése a IM-nek (külső hirdetési átvételi pontok);

 1. előfizetések szervezői;

 1. az előfizetői és hirdetési regisztrációhoz és számlázáshoz szükséges szoftver biztosítása és felügyelete;

 1. fotózás, újságírás.

5.3. Egyedi esetekben (nyereményjátékok, akciók stb.) az IM más adatgazdák szolgáltatásait is kérheti, amelyeket a részvételi feltételekben ismertetünk.

5.4. Az adatkezelő nem jogosult az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntések meghozatalára, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az IM rendelkezéseinek megfelelően kezelheti, nem jogosult személyes célú adatkezelésre, és az adatokat az IM rendelkezéseinek megfelelően köteles tárolni és megőrizni.

6. Adatátvitel

6.1. A különböző adatfeldolgozási műveletek bemutatásakor az IM felsorolta azokat a címzetteket is, akiknek az adatokat továbbítják, valamint azok kategóriáját.

6.2. Az IM-nek jogos érdeke alapján (pl. egységes, csoportos nyilvántartások létrehozása adminisztratív célokra) joga van személyes adatokat továbbítani a következőknek:

Mediaworks Hungary Zrt. (Budapest, Üllői út 48, 1082, Magyarország), adószám: 24785725-2- 44; cégjegyzékszám: HU24785725.

Tájékoztatjuk, hogy az Inform Media vállalatcsoporton belül az adatfeldolgozás célját és módját az IM határozza meg, így az Inform Media vállalatcsoport a GDPR értelmében egy vállalatcsoportot alkot, ahol az IM az irányító vállalat, a vállalatcsoport többi tagja pedig az IM által irányított vállalatok.

6.3. Az érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik az IM­-hez tartozó üzleti tevékenység egy részét megvásárolják, vagy az IM-től – részben vagy egészben – szolgáltatásokat vásárolnak (jogutód adatkezelő). Ezekben az esetekben az IM birtokában lévő, az érintettre vonatkozó személyes adatok is átadhatók, amennyiben ezt az ügylet indokolja. Az ilyen továbbításokhoz nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása, de az IM előzetesen tájékoztatja az érintettet arról, hogy ha az érintett tiltakozik az adatok továbbítása ellen, akkor az adatait nem továbbítjuk.

6.4. Az érintett személy a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapuló automatikus adatkezelés esetén a kezelt – az általa az IM-nek megadott – adatokkal kapcsolatban kérheti, hogy az IM továbbítsa azokat az IM-en kívüli adatkezelőnek, ha ez technikailag megvalósítható; az adatok továbbításához szükséges, fogadó adatkezelő adatait az érintett adja meg. Az IM időben tájékoztatja az érintettet az adattovábbítási kérelmek teljesítésének lehetőségét akadályozó tényezőkről.

6.5. Az IM jogosult és köteles közölni az illetékes hatóságokkal a birtokában lévő és általa jogszerűen megőrzött valamennyi személyes adatot, és a törvény szerint köteles azokat továbbítani. Az IM nem vállal felelősséget az ilyen adattovábbításokért, illetve az azokból eredő következményekért.

7. Adattovábbítás harmadik országokba

7.1. Az IM nem továbbít személyes adatokat harmadik országokban (azaz nem EGT-országokban) található adatkezelőknek.

7.2. Bizonyos esetekben az IM harmadik országokban székhellyel rendelkező adatszolgáltatókat vehet igénybe. Például az IM bizonyos esetekben a MailChimp, The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) céget használja hírlevelek küldésére csoportoknak. A Mailchimp a 2016-ban elfogadott úgynevezett Privacy Shield keretében működik, amely lehetővé teszi az adatok jogszerű továbbítását az Európai Unió és az Egyesült Államok adatkezelői és adatkezelői között.

8. Adatbiztonság

8.1. Az IM az alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik az adatbiztonságról.

8.2. Az IM az adatbiztonsági intézkedések terén különösen olyan technikai és szervezési intézkedéseket hoz, és olyan eljárási szabályokat dolgoz ki, amelyek biztosítják a feldolgozott adatok biztonságát a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisítés vagy véletlen károsodás, valamint az alkalmazott technika megváltozása miatti hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. Az IM az adatbiztonságot garantáló intézkedések meghatározásakor és végrehajtásakor figyelembe veszi a technikai fejlettségi szintet. Az adatfeldolgozás több lehetősége közül az IM azt választja, amely a személyes adatok legnagyobb biztonságát biztosítja, kivéve, ha ez aránytalan nehézséget jelent az IM számára. Az IM ezeket a követelményeket a személyes adatok adatkezelőire is alkalmazni fogja.

8.4. Az IM vállalja, hogy minden harmadik féltől, akinek adatokat továbbíthat vagy átadhat, megköveteli a fenti kötelezettségvállalások betartását. Az IM által jogszerűen végrehajtott adattovábbítás esetén azonban a továbbiakban nem felel a címzett által okozott károkért.

8.5. Az IM valamennyi alkalmazottja – munkaviszonya vagy egyéb együttműködési jogviszonya alapján – köteles tiszteletben tartani a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, fent említett elveket, illetve az adatbiztonságot.

9. Az érintett személynek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

9.1. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban említett elérhetőségek valamelyikén, kérje adatai helyesbítését, törlését és kezelésének korlátozását, valamint kifejezze tiltakozását személyes adatainak ilyen kezelése ellen. Az Érintett személynek joga van az adatok hordozhatóságához is.

9.2. Az IM indokolatlan késedelem nélkül, de mindenesetre a kérelem nyilvántartásba vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett személyt az alábbiakban meghatározottak szerint benyújtott kérelem alapján tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról – a késedelem okainak megjelölésével – az IM a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezik, akkor az információk közlése lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha a petíció benyújtója más kommunikációs módot kér. Ha az érintett kérelmét követően az IM úgy ítéli meg, hogy nincs szükség intézkedésre, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt az intézkedés elmaradásának okairól, azaz arról, hogy joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslathoz való jogával is.

9.3. A kérelmet díjmentesen kell teljesíteni, de ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – indokolatlan, akkor az IM a kérelem által okozott adminisztratív költségeket figyelembe véve ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

9.4. Ha megalapozott kétségek merülnek fel a kérelmet benyújtó érintett személy személyazonosságát illetően, akkor az azonosításhoz szükséges további információk kérhetők.

9.5. Az Érintett személy kérésére az IM tájékoztatja, hogy személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és amennyiben a válasz igenlő, az Érintett személy jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az IM által kezelt személyes adataihoz, azaz tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az adatok kategóriájáról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriájáról, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítani fogják, az adatkezelés becsült időtartamáról vagy az időtartam megállapításának feltételeiről, valamint az adatok forrásáról.

9.6. Az IM kérésre az Érintett személy rendelkezésére bocsátja az IM által végzett adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Érintett személy által kért további másolatokért az adminisztratív költségek alapján kiszámított, ésszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett személy elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, akkor az információkat az általánosan használt elektronikus formátumban bocsátják rendelkezésre, kivéve, ha az Érintett személy másként kéri.

9.7. Az Érintett személy kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van a hiányzó adatok kiegészítését is kérni.

9.8. Az Érintett személy kérheti a személyes adatok törlését az IM-től, ha:

 1. már nincs szüksége rájuk ahhoz a célhoz, amelyhez az adatfeldolgozást végezték;

 1. ha az Érintett személy visszavonja hozzájárulását, és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;

 1. az e tekintetben a 10.1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek;

 1. az adatfeldolgozás sérti a törvényt;

 1. törlésre kerülnek az uniós vagy nemzeti jog alapján az IM-felelőst terhelő jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amelynek hatálya alá tartozik;

 1. Az érintett személy 16 év alatti kiskorú.

9.9. Az IM a fenti 9.7. és 9.8. bekezdések figyelembevételével törli az adatokat, kivéve, ha a további adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságának és az információhoz való jognak a tiszteletben tartása,

 1. az IM-el kapcsolatos, erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogi kötelezettség teljesítése,

 1. a jogi igények gyakorlása és védelme.

9.10. Az Érintett személy kérésére az IM korlátozza az adatkezelést, ha:

 1. Az Érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

 1. Bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett személy ellenzi a törlést, és törlés helyett az adatok korlátozását kéri,

 1. Az IM-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett személy ezt jogi igényének érvényesítéséhez, azaz védelméhez kéri,

 1. Az érintett a 10.1. pontnak megfelelően tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett személy jogos indokaival szemben.

9.11. Ha a fentiek szerinti adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igényének érvényesítéséhez, vagy más személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők. A korlátozás megszüntetéséről az IM tájékoztatja az érintettet, aki ezt korábban kérte.

9.12. Az IM a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról tájékoztatja az Érintett személyt és mindazokat, akik korábban adatokat szolgáltattak. Az IM elmulasztja az informálást, ha ez lehetetlen, vagy ha túl nagy erőfeszítést igényel. Ha az IM személyes adatokat tett közzé, és köteles azokat törölni, akkor a meglévő technológia és az ezzel járó költségek figyelembevételével megteszi az ésszerű lépéseket – beleértve a technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az Érintett személy kérte az érintett személy személyes adatokra mutató linkek törlését, illetve a másolat vagy másodpéldány törlését.

9.13. Az érintett személynek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen:

 1. ha az adatkezelésre jogos érdek alapján kerül sor; ebben az esetben az adatkezelés megszakad, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okokból történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy olyan okokból, amelyek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

 1. ha az közvetlen üzletszerzés céljából történik, vagy ahhoz kapcsolódik; ebben az esetben az adatok e célból történő feldolgozása nem folytatódhat.

A 9.2-9.4. bekezdések iránymutatásul szolgálnak az ellenvetés esetén is.

9.14. Az adathordozhatósághoz való joggal összhangban az Érintett kérheti, hogy az IM – amennyiben ez technikailag megvalósítható – a feldolgozott személyes adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban továbbítsa számára, és azokat bármely személyes adatokért felelős adatkezelőnek továbbítsa, valamint kérheti, hogy az IM a 6.4. pontnak megfelelően továbbítsa az adatokat.

9.15. Ha az IM nem tesz eleget az érintett fentiek szerinti kérésének, akkor legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt a meg nem felelés okáról.

9.16. Ha az Érintett személy véleménye szerint személyes adataihoz fűződő jogait megsértették, akkor kérjük, hogy a panaszról értesítse az IM-et az alábbi elérhetőségek egyikén.

9.17. Az IM a bejelentéstől függetlenül az Érintett személynek joga van a hatóságokhoz fordulni. Ha így dönt, akkor a panaszt az alábbi lehetőségek valamelyike alapján nyújthatja be a hatóságokhoz:

Személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatósága (ANSPDCR)

Cím: 010336, Bukarest, sector 1, B-dul Gheorghe Magheru, 28-30. szám

Telefon: +40-318-059-211

Fax: +40-318-059-602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

9.18. Ha az Érintett úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes, joga van jogi lépéseket tenni. A bíróság hatáskörrel rendelkezik a kereset rendezésére. A kereset a lakóhelye szerinti bíróság előtt is benyújtható (a bíróságok listáját és elérhetőségét a következő linken találja: http://portal.just.ro/).

10. Az adatvédelmi tájékoztató módosításait a honlapon közzétesszük.

A személyes adatok kezelése tekintetében mindig az érvényes személyesadat-kezelési tájékoztatót kell alkalmazni, még akkor is, ha a személyesadat-kezelési tájékoztató egy korábbi változata volt még hatályban az érintett személy regisztrációjakor vagy személyes adatainak más módon történő megadásakor.

11. Kapcsolat

11.1. Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a 10. pontban meghatározott jogait kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a +40259/410-115 telefonszámon vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

Inform Media Press S.R.L.

410346, Nagyvárad (Oradea), Bld. Dacia, 34. Szám

e-mail: protectiadatelor@informmedia.ro

12. Hatálybalépés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25-től alkalmazandó, és 2023. február 06-án került frissítésre.