Általános szerződési feltételek

Általános felhasználási feltételek

Előzetes információk

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapok az Inform Media Press Srl. tulajdonai. Ez a dokumentum tartalmazza a felhasználási előírásokat és feltételeket, amelyeket a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapok felhasználásakor kell figyelembe venni. A honlapokhoz való hozzáférés és azok használata ezen feltételek szerint történik, a következő előírások és feltételek alapján. A honlapok használata implicite feltételezi a jelen előírások és feltételek elfogadását, azok összes következményeivel. Ezek az előírások és feltételek időről időre változhatnak, így kérjük rendszeresen ellenőrizze ezt a szakaszt, hogy naprakész legyen a változásokkal, amelyekről értesíteni fogjuk Önöket.

1. Szerzői jogok, szellemi tulajdon és márkanév

Hozzáférés az Ön felhasználói felületéről biztosított a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapokhoz, és lehetővé teszi, hogy megtekintse, kinyomtassa és továbbítsa az ottani információkat, kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználásra. Ezen honlapok tartalma a szerzői jog által védett, és a Bihari Napló, Jurnal Bihorean, Jurnal Arădean tulajdona.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean által a honlapokon keresztül közzétett információk reprodukálása, másolása, sokszorosítása, árusítása, viszonteladása vagy felhasználása, az érvényes romániai és nemzetközi szerzői jogi törvények megsértésével – 1996/8-as sz. törvény, 2005/123-as sz. sürgősségi kormányrendelet, 2006/329-es sz. törvény – polgári vagy büntető eljárást is eredményezhet.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy bármilyen eszközzel megakadályozza a honlapok elérését és használatát, illetve hogy törvényes szankciót kérjen az érintett személyek ellen, ha bizonyíték van arra, hogy a cél a honlapok rongálása vagy megváltoztatása, a tartalom vagy a biztonság befolyásolása, a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean támadása vagy rágalmazása, beleértve ezek termékeit, szolgáltatásait és alkalmazottait. Bármilyen esetleges vita ezen honlapok kapcsán a romániai bíróságok hatáskörébe tartozik.

2. Hozzáférés

A honlapok használatának engedélyezett célja az információszerzés a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean online kiadásaiból. Bármilyen ettől eltérő használat tiltott. A honlapokhoz való hozzáférés céljából, azaz az ezen keresztül biztosított szolgáltatások használatához internetelérés szükséges, valamint felhasználói felület, törlesztett előfizetéssel. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem vállal felelősséget az Ön kommunikációs vonalának biztonságáért, a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalak elérése során. A „felhasználó” kifejezés alatt értendő bármely olyan természetes vagy jogi személy, amely felkeresi ezeket az oldalakat.

3. Felhasználási feltételek

Tilos: bármilyen módon másolni, sokszorosítani, terjeszteni, archiválni vagy tárolni az oldalakon található anyagokat és információkat; a beavatkozási kísérlet ezen oldalak tartalmába, bármilyen módon történő törlés vagy változtatás az anyagokban és információkban; a rendszer sérülékenységének tesztelése, valamint bármilyen nem nyilvános szerver vagy szolgáltatás felkeresése, engedély nélkül; a hosting szerverekbe történő bármilyen eszközzel való beavatkozás; az oldalakon közölt e-mail címek felhasználása kéretlen elektronikus reklámüzenet (spam) küldésére. Ezen kitételek megsértése polgári vagy büntetőeljárást von maga után.

4. A szolgáltatás hozzáférhetősége

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy módosítsa, megszakítsa, ideiglenesen vagy folyamatos jelleggel, részben vagy teljesen az oldalak által biztosított szolgáltatásokat. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős a felhasználó felé, illetve bármilyen további természetes vagy jogi személy, intézmény felé, az oldalak által biztosított szolgáltatások megszakításáért, felfüggesztéséért, megváltoztatásáért, bármikor megváltoztathatja az oldalak tartalmát és felhasználási feltételeit.

5. Online előfizetés-megrendelés

A biharinaplo.ro, jurnalbihorean.ro, jurnalaradean.ro oldalon történő digitális előfizetés-megrendelés esetén csak bankkártyával lehet fizetni a Braintree nevű szolgáltató ismétlődő kifizetést biztosító rendszerén keresztül. A vásárló a fizetési adatokat (kártyaszám, lejárati dátum, CVV kód, kártyatulajdonos neve) a Braintree oldalunkba beépülő moduljába írja be, ezeket ők tárolják, vállalatunk nem fér hozzá a bizalmas adatokhoz. Megrendelés esetén az ügyfél számlájáról havi digitális előfizetés esetén 25,90 lejt vonunk le automatikusan addig, amíg le nem állítja előfizetését, valamint éves előfizetés esetén 259 lejt vonunk le automatikusan addig, amíg le nem állítja az előfizetést. Hozzáférése az online újságokhoz, a fennmaradt időszakra, továbbra is megmarad.

Fontos, hogy az előfizetések minden hónap 1-ei dátumon újulnak meg!
Online nem lehet más fizetési módot választani, csak a fentebbit. A fenti árak(melyek 2024 március 1-én lépnek érvénybe) csak online megrendelés esetén érvényesek. De a telefonos, ügyfélszolgálati megrendelés esetén lehet átutalással, a terjesztői részlegünkön személyesen készpénzzel fizetni és kérheti kézbesítőnél fizetéssel is a számla kiegyenlítését. Az árakat határozatlan időközönként a szolgáltató módosíthatja. Az árak módosításáról e-mailben vagy a híroldalainkon értesítjük Olvasóinkat!

A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi/éves díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elvesztik.

5.1 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:

a) a kiadvány kiadásának szünetelése vagy megszűnése esetén,
b) ha a kiadvány kézbesítése a Kiadónak vagy a Terjesztőnek felróható okból nem történik meg, feltéve hogy az Előfizető a kézbesítés elmaradásáról haladéktalanul értesítette a Kiadót vagy a Terjesztőt. Ebben az esetben az Előfizető az előfizetési periódus időarányos meghosszabbítását is kérheti.
c) az előfizető halála esetén

6. Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Azzal, hogy használják a szóban forgó oldalakat, tudomásul veszik közvetlen vagy közvetett módon, hogy az oldalak használata saját felelősségre történik. A felhasználó az egyetlen felelős személy az esetleges rendszersérülésekért, amelyen keresztül elérhető az oldal, vagy bármilyen más adatvesztésért, ami az oldalakról való információ vagy szolgáltatásletöltés eredménye lehet.

7. A felelősség korlátozása

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős semmilyen módon semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, specifikus kárért, beleértve a profitveszteséget, jóhiszemű veszteséget, a felhasználási lehetőségek korlátozását, adatvesztést, vagy nem mérhető veszteséget, ami a következőkből származhat: az oldalak használata vagy használatának akadályozottsága, engedély nélküli belépés vagy a felhasználó adatainak, kapcsolatának sérülése, bármilyen más, az oldalak szolgáltatásaival összeköttetésben lévő gond.

Az oldalak azon részeiért, amelyek az olvasók véleményét tartalmazhatják, tartalmukért való teljes felelősség a szerzőt illeti. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy ne közöljön olyan véleményeket, amelyek ellentétesek a felhasználási feltételekkel, vagy amelyeket bármilyen formában károsnak ítél saját, partnerei vagy mások arculatára.

8. Titoktartás és személyes információk

A személyes információkat azért bocsájtják a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean rendelkezésére, hogy egyes szolgáltatásokat kapjanak vagy használjanak, és ezen információk védettek, a személyes adatok feldolgozására és szabad felhasználására vonatkozó 2001/677-es és a személyes információk feldolgozására, valamint az elektronikus távközlésben való magánélet-védelemre vonatkozó 2004/506-os törvény által.

Az online regisztrációkor történő adatlap kitöltésével a felhasználók beleegyeznek, hogy adataik bekerüljenek az adatbázisba, és hogy üzeneteket kapjanak termékekről, szolgáltatásokról, reklámkampányokról, versenyekről, vagy bármilyen más szerkesztőségi és kiadói marketingakcióról, amit a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean vagy partnerei szerveznek.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean kötelezi magát, hogy ne hozza nyilvánosságra a felhasználók e-mail címét, és harmadik félnek sem adja azt ki, ha az nem áll kifejezett kapcsolatban harmadik féllel, kivételt képeznek azok az esetek, ha a kiadás szükséges, törvények betartásához, és/vagy jogi eljárásokhoz. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős olyan támadásokért, amelyek célja lopás vagy rongálás, és amelyek az adatok kiszivárgásához vezetnek. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean semmilyen felelősséget nem vállal olyan esetekért, amikor a felhasználó saját kezdeményezésből maga hoz nyilvánosságra személyes adatokat a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalakon.

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalak politikája az, hogy nem fogad el és nem vesz figyelembe meg nem rendelt anyagokat. Ha a felhasználók ilyet küldenek, a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy azokat ne bizalmasként kezelje, hanem olyanokként, amelyekre nem vonatkozik a személyi adatok védelmét és a szerzői jogot szabályozó előírás. Az ilyen anyagok a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean tulajdonává válnak, semmilyen személy vagy csoport követelései nem alkalmazhatóak ezekre, bármilyen célra felhasználhatja azokat a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean anélkül, hogy fizetne utánuk.

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalakon harmadik fél reklámjai és/vagy azokra mutató linkek is lehetnek, amelyek akár partnerek, reklámszolgáltatók vagy szponzorok felé irányíthatók. A külső oldalakon található információk nincsenek a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean ellenőrzése alatt, és bármilyen személyes adat megadása más internetes oldalakon személyes felelősségre történik.

A fenti felhasználási feltételek a naponta e-mailen küldött hírlevélre is érvényesek. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy ezeket a szabályokat bármikor módosítsa, felülvizsgálja, kiegészítse. Az Inform Media Press Kft., a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean kiadója a romániai és az EU-ban hatályos törvények betartásával történik.

Az ismertetett felhasználási feltételek az érvényes szabályozások betartásával élnek: 1. A 2002/365-ös törvény, az elektronikus kereskedelemről, megjelent a Hivatalos Közlöny 2002. július 5-i 483-as számában; 2. A 2000/193-as, önkényes záradékokról szóló törvény, megjelent a Hivatalos Közlöny 2000/560-as számában; 3. A fogyasztóvédelemről szóló, 1992/21-es kormányrendelet, megjelent a Hivatalos Közlöny 1992. augusztus 28-i 212-es számában; 4. A 2000/130-as kormány rendelet (módosítva 2004. január 12-én), a fogyasztóvédelemről és a távszerződésekről, megjelent a Hivatalos Közlöny 2003. január 31-i 57-es számában.

Az Inform Media Press Srl. azonosítási adatai.
Nagyvárad, Dacia 34., Bl. U55, földszint, 1-es iroda, Bihar megye.
Tel.: 0259/410115.
E-mail: info@biharinaplo.ro, info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro, Cégjegyzőségi szám: J05/1738/2016
Adószám: RO 36544909