Általános szerződési feltételek

Általános felhasználási feltételek

Előzetes információk

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapok az Inform Media Press Srl. tulajdonai. Ez a dokumentum tartalmazza a felhasználási előírásokat és feltételeket, amelyeket a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapok felhasználásakor kell figyelembe venni. A honlapokhoz való hozzáférés és azok használata ezen feltételek szerint történik, a következő előírások és feltételek alapján. A honlapok használata implicite feltételezi a jelen előírások és feltételek elfogadását, azok összes következményeivel. Ezek az előírások és feltételek időről időre változhatnak, így kérjük rendszeresen ellenőrizze ezt a szakaszt, hogy naprakész legyen a változásokkal, amelyekről értesíteni fogjuk Önöket.

1. Szerzői jogok, szellemi tulajdon és márkanév

Hozzáférés az Ön felhasználói felületéről biztosított a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro honlapokhoz, és lehetővé teszi, hogy megtekintse, kinyomtassa és továbbítsa az ottani információkat, kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználásra. Ezen honlapok tartalma a szerzői jog által védett, és a Bihari Napló, Jurnal Bihorean, Jurnal Arădean tulajdona.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean által a honlapokon keresztül közzétett információk reprodukálása, másolása, sokszorosítása, árusítása, viszonteladása vagy felhasználása, az érvényes romániai és nemzetközi szerzői jogi törvények megsértésével – 1996/8-as sz. törvény, 2005/123-as sz. sürgősségi kormányrendelet, 2006/329-es sz. törvény – polgári vagy büntető eljárást is eredményezhet.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy bármilyen eszközzel megakadályozza a honlapok elérését és használatát, illetve hogy törvényes szankciót kérjen az érintett személyek ellen, ha bizonyíték van arra, hogy a cél a honlapok rongálása vagy megváltoztatása, a tartalom vagy a biztonság befolyásolása, a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean támadása vagy rágalmazása, beleértve ezek termékeit, szolgáltatásait és alkalmazottait. Bármilyen esetleges vita ezen honlapok kapcsán a romániai bíróságok hatáskörébe tartozik.

2. Hozzáférés

A honlapok használatának engedélyezett célja az információszerzés a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean online kiadásaiból. Bármilyen ettől eltérő használat tiltott. A honlapokhoz való hozzáférés céljából, azaz az ezen keresztül biztosított szolgáltatások használatához internetelérés szükséges, valamint felhasználói felület, törlesztett előfizetéssel. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem vállal felelősséget az Ön kommunikációs vonalának biztonságáért, a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalak elérése során. A „felhasználó” kifejezés alatt értendő bármely olyan természetes vagy jogi személy, amely felkeresi ezeket az oldalakat.

3. Felhasználási feltételek

Tilos: bármilyen módon másolni, sokszorosítani, terjeszteni, archiválni vagy tárolni az oldalakon található anyagokat és információkat; a beavatkozási kísérlet ezen oldalak tartalmába, bármilyen módon történő törlés vagy változtatás az anyagokban és információkban; a rendszer sérülékenységének tesztelése, valamint bármilyen nem nyilvános szerver vagy szolgáltatás felkeresése, engedély nélkül; a hosting szerverekbe történő bármilyen eszközzel való beavatkozás; az oldalakon közölt e-mail címek felhasználása kéretlen elektronikus reklámüzenet (spam) küldésére. Ezen kitételek megsértése polgári vagy büntetőeljárást von maga után.

4. A szolgáltatás hozzáférhetősége

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy módosítsa, megszakítsa, ideiglenesen vagy folyamatos jelleggel, részben vagy teljesen az oldalak által biztosított szolgáltatásokat. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős a felhasználó felé, illetve bármilyen további természetes vagy jogi személy, intézmény felé, az oldalak által biztosított szolgáltatások megszakításáért, felfüggesztéséért, megváltoztatásáért, bármikor megváltoztathatja az oldalak tartalmát és felhasználási feltételeit.

5. Online előfizetés-megrendelés

Az aboshop.biharinaplo.ro, aboshop.jurnalbihorean.ro, aboshop.jurnalaradean.ro oldalon történő digitális előfizetés-megrendelés esetén csak bankkártyával lehet fizetni a Braintree nevű szolgáltató ismétlődő kifizetést biztosító rendszerén keresztül. A vásárló a fizetési adatokat (kártyaszám, lejárati dátum, CVV kód, kártyatulajdonos neve) a Braintree oldalunkba beépülő moduljába írja be, ezeket ők tárolják, vállalatunk nem fér hozzá a bizalmas adatokhoz. Megrendelés esetén az ügyfél számlájáról havi digitális előfizetés esetén az első hónapért 3,9 lejt, majd minden további megkezdett 1 hónap után 13,90 lejt vonunk le automatikusan addig, amíg le nem állítja előfizetését, valamint éves előfizetés esetén az első évért 130,90 lejt, majd minden további megkezdett 1 év után 130,90 lejt vonunk le automatikusan addig, amíg le nem állítja az előfizetést.
Online nem lehet más fizetési módot választani, csak a fentebbit. A fenti árak(melyek 2019 február 1-én léptek érvénybe) csak online megrendelés esetén érvényesek. De a telefonos, ügyfélszolgálati megrendelés esetén lehet átutalással, a terjesztői részlegünkön személyesen készpénzzel fizetni és kérheti kézbesítőnél fizetéssel is a számla kiegyenlítését. Az árakat határozatlan időközönként a szolgáltató módosíthatja. Az árak módosításáról e-mailben vagy a híroldalainkon értesítjük Olvasóinkat!
A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi/éves díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

6. Korlátozott felelősségi nyilatkozat

Azzal, hogy használják a szóban forgó oldalakat, tudomásul veszik közvetlen vagy közvetett módon, hogy az oldalak használata saját felelősségre történik. A felhasználó az egyetlen felelős személy az esetleges rendszersérülésekért, amelyen keresztül elérhető az oldal, vagy bármilyen más adatvesztésért, ami az oldalakról való információ vagy szolgáltatásletöltés eredménye lehet.

7. A felelősség korlátozása

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős semmilyen módon semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, specifikus kárért, beleértve a profitveszteséget, jóhiszemű veszteséget, a felhasználási lehetőségek korlátozását, adatvesztést, vagy nem mérhető veszteséget, ami a következőkből származhat: az oldalak használata vagy használatának akadályozottsága, engedély nélküli belépés vagy a felhasználó adatainak, kapcsolatának sérülése, bármilyen más, az oldalak szolgáltatásaival összeköttetésben lévő gond.

Az oldalak azon részeiért, amelyek az olvasók véleményét tartalmazhatják, tartalmukért való teljes felelősség a szerzőt illeti. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy ne közöljön olyan véleményeket, amelyek ellentétesek a felhasználási feltételekkel, vagy amelyeket bármilyen formában károsnak ítél saját, partnerei vagy mások arculatára.

8. Titoktartás és személyes információk

A személyes információkat azért bocsájtják a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean rendelkezésére, hogy egyes szolgáltatásokat kapjanak vagy használjanak, és ezen információk védettek, a személyes adatok feldolgozására és szabad felhasználására vonatkozó 2001/677-es és a személyes információk feldolgozására, valamint az elektronikus távközlésben való magánélet-védelemre vonatkozó 2004/506-os törvény által.

Az online regisztrációkor történő adatlap kitöltésével a felhasználók beleegyeznek, hogy adataik bekerüljenek az adatbázisba, és hogy üzeneteket kapjanak termékekről, szolgáltatásokról, reklámkampányokról, versenyekről, vagy bármilyen más szerkesztőségi és kiadói marketingakcióról, amit a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean vagy partnerei szerveznek.

A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean kötelezi magát, hogy ne hozza nyilvánosságra a felhasználók e-mail címét, és harmadik félnek sem adja azt ki, ha az nem áll kifejezett kapcsolatban harmadik féllel, kivételt képeznek azok az esetek, ha a kiadás szükséges, törvények betartásához, és/vagy jogi eljárásokhoz. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean nem felelős olyan támadásokért, amelyek célja lopás vagy rongálás, és amelyek az adatok kiszivárgásához vezetnek. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean semmilyen felelősséget nem vállal olyan esetekért, amikor a felhasználó saját kezdeményezésből maga hoz nyilvánosságra személyes adatokat a www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalakon.

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalak politikája az, hogy nem fogad el és nem vesz figyelembe meg nem rendelt anyagokat. Ha a felhasználók ilyet küldenek, a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy azokat ne bizalmasként kezelje, hanem olyanokként, amelyekre nem vonatkozik a személyi adatok védelmét és a szerzői jogot szabályozó előírás. Az ilyen anyagok a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean tulajdonává válnak, semmilyen személy vagy csoport követelései nem alkalmazhatóak ezekre, bármilyen célra felhasználhatja azokat a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean anélkül, hogy fizetne utánuk.

A www.biharinaplo.ro, www.jurnalbihorean.ro, www.jurnalaradean.ro oldalakon harmadik fél reklámjai és/vagy azokra mutató linkek is lehetnek, amelyek akár partnerek, reklámszolgáltatók vagy szponzorok felé irányíthatók. A külső oldalakon található információk nincsenek a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean ellenőrzése alatt, és bármilyen személyes adat megadása más internetes oldalakon személyes felelősségre történik.

A fenti felhasználási feltételek a naponta e-mailen küldött hírlevélre is érvényesek. A Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean fenntartja a jogot, hogy ezeket a szabályokat bármikor módosítsa, felülvizsgálja, kiegészítse. Az Inform Media Press Kft., a Bihari Napló, Jurnal Bihorean és Jurnal Arădean kiadója a romániai és az EU-ban hatályos törvények betartásával történik.

Az ismertetett felhasználási feltételek az érvényes szabályozások betartásával élnek: 1. A 2002/365-ös törvény, az elektronikus kereskedelemről, megjelent a Hivatalos Közlöny 2002. július 5-i 483-as számában; 2. A 2000/193-as, önkényes záradékokról szóló törvény, megjelent a Hivatalos Közlöny 2000/560-as számában; 3. A fogyasztóvédelemről szóló, 1992/21-es kormányrendelet, megjelent a Hivatalos Közlöny 1992. augusztus 28-i 212-es számában; 4. A 2000/130-as kormány rendelet (módosítva 2004. január 12-én), a fogyasztóvédelemről és a távszerződésekről, megjelent a Hivatalos Közlöny 2003. január 31-i 57-es számában.

Az Inform Media Press Srl. azonosítási adatai.
Nagyvárad, Dacia 34., Bl. U55, földszint, 1-es iroda, Bihar megye.
Tel.: 0259/410115.
E-mail: info@biharinaplo.ro, info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro, Cégjegyzőségi szám: J05/1738/2016
Adószám: RO 36544909